Nagrodzeni przez Forbesa

Ranking firm rodzinnych „Forbesa” uznawany jest pionierskim rankingiem najdynamiczniej rosnących firm rodzinnych. Uroczyste ogłoszenie wyników pierwszej edycji rankingu Forum Firm Rodzinnych 2018 odbyło się 15 listopada 2018 roku w hotelu Raffles Europejski w Warszawie.

W gronie najszybciej rosnących i najbardziej wiarygodnych firm rodzinnych znalazł się także Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. z o.o.

Proces wyłonienia laureatów przebiegał w kilku etapach. W pierwszym, spośród ponad 3,5 mln firm, z Krajowego Rejestru Sądowego wytypowano przedsiębiorstwa, w których przynajmniej dwóch udziałowców posiada powiązania rodzinne, a w ich rękach pozostaje 50+1 proc. udziałów. W drugiej fazie, wykorzystując know-how wytypowano przedsiębiorstwa o minimalnym - w ocenie organizatorów - ryzyku współpracy. Ponadto w ostatnich trzech latach obrachunkowych wykazały dodatnią dynamikę wartości sprzedaży i zysku, miały dodatni wynik finansowy, terminowo wywiązywały się z obowiązku publikacji danych finansowych lub bezpośrednio swoje wyniki przesłały do Bisnode Polska. Poza tym, w środowisku biznesowym są cenione i mają nieposzlakowaną opinię. Wobec nich, w sądach gospodarczych, nie odnotowano negatywnych zdarzeń prawnych, rozumianych jako wnioski o upadłość czy likwidację.                         
W efekcie tego powstał Ranking Firm Rodzinnych. Przedsiębiorstwa zostały podzielone na dwie grupy według przychodu za ostatni rok obrachunkowy. Pierwszą, małych i średnich firm, stanowiły te które w 2016 roku w sprawozdaniu finansowym wykazały roczny przychód nie przekraczający 100 mln zł. W drugiej grupie znalazły się korporacje i przedsiębiorstwa z rocznym przychodem powyżej 100 mln zł. Według szacunków w Polsce firmy rodzinne odpowiadają za blisko 18 proc. PKB.  a około 40 proc. przedsiębiorstwom krajowych przypisuje się status firmy rodzinnej.

 

INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka 3

Dojazd
{t.} +48 29 645 75 60
{f.} +48 29 645 75 90