Jakość i tradycja

Certyfikat JAKOŚĆ i TRADYCJA, który nam
przyznano w wyniku badań naszych produktów
oznacza dosłownie JAKOŚĆ wynikającą z TRADYCYJNEGO
charakteru naszych mąk. Niniejszym oświadczamy, iż nasze produkty to 
GWARANCJA PEWNOŚĆ REPUTACJA

INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka 3

Dojazd
{t.} +48 29 645 75 60
{f.} +48 29 645 75 90